ISACA pripremni tečaj (CRISC)

Cijenjeni članovi ISACA CC,

 

želimo vas informirati da će se pripremni tečaj za CRISC certifikat održati u terminu od 10. do 12. ožujka 2021. godine. Održavanje CISA tečaja je odgođeno za kraj svibnja zbog nedovoljnog broja prijava. 

Cijena CRISC pripremnog tečaja iznosi 5.000 HRK za ISACA članove i 7.500 HRK za ne-članove (ali je u cijenu uračunato ISACA jednogodišnje članstvo - detalji kako to ostvariti će biti dani tijekom samog tečaja). 

Prijave za CRISC pripremni tečaj i dalje se zaprimaju putem e-maila isaca@isaca.hr, a ranije prijavljene molimo da na isti e-mail pošalju kontakt podatke (ime, prezime, adresa, OIB uz naznaku radi li se o fizičkoj ili pravnoj osobi te ISACA member ID (ako ste član)), kako bismo im mogli izdati predračun.

 

Za sva dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

 

Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se predavanje u lipnju održati u ponedjeljak, 5.6.2023. s početkom u 17:30 sati putem Microsoft Teams platforme. Tema predavanje će biti: Kibernetička sigurnost iz kuta menadžmenta/voditelja sigurnosti/revizora IS-a, izvještavanje Uprave o reviziji IS-a (kibernetički rizik) 


Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se predavanje u svibnju održati u ponedjeljak, 8.5.2023. s početkom u 17:30 sati putem Microsoft Teams platforme. Tema predavanje će biti: Kako Upravi i najvišem menadžmentu objasniti važnost IT revizije i kibernetičke sigurnosti?


Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se drugo predavanje u srpnju  održati u srijedu, 13.7.2022. s početkom u 17:30 sati putem Microsoft Teams platforme. Tema predavanje će biti: Stanje informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu


Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se mjesečno predavanje održati u ponedjeljak, 4.7.2022. s početkom u 17:30 sati putem Microsoft Teams platforme. Tema predavanje će biti: Novi ISACA certifikacijski programi i treninzi.


Cijenjeni članovi ISACA CC,

sljedeće mjesečno predavanje održati će se 2.5.2022. s početkom u 17:30 sati, putem Zoom platforme na temu Pregled standarda i metodologija u razvoju programibilnih sustava ugrađenih u proizvode automobilske industrije.

 


Upravni odbor je predao u FINA-u financijske izvještaje za 2021. godinu. Kako bismo raspravili o istima te predstavili sažeto prihode i rashode za 2021. te plan za 2022. godinu pozivamo vas na sjednicu skupštine koja će se održati u ponedjeljak, 25. travnja 2022. godine u 17:30h koristeći Zoom platformu.

Napominjemo da se za sudjelovanje na sastanku Skupštine članovima dodjeljuju CPE bodovi.


Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se treće "adventsko" mjesečno predavanje u prosincu održati 20.12.2021. s početkom u 17:30 sati, a pristupni podaci za Zoom i detalji predavanja dani su u nastavku:


Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se drugo "adventsko" mjesečno predavanje u prosincu održati 13.12.2021. s početkom u 17:30 sati, a pristupni podaci za Zoom i detalji predavanja dani su u nastavku:


Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se prvo "adventsko" mjesečno predavanje u prosincu održati 6.12.2021. s početkom u 17:30 sati, a pristupni podaci za Zoom i detalji predavanja dani su u nastavku:


Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se mjesečno predavanje u studenom održati 8.11.2021. s početkom u 17:30 sati, a pristupni podaci za Zoom i detalji predavanja dani su u nastavku:


Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se mjesečno predavanje u listopadu održati 4.10.2021. s početkom u 17:30 sati, a pristupni podaci za Zoom i detalji predavanja dani su u nastavku:


Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se mjesečno predavanje u srpnju održati 5.7.2021. s početkom u 17:30 sati, a pristupni podaci za Zoom i detalji predavanja dani su u nastavku:


Cijenjeni članovi ISACA CC,

u ponedjeljak 14.06.2021. s početkom u 17:30 sati pripremljeno je drugo predavanje u lipnju, a pristupni podaci putem Zoom-a dostavljeni su članovima putem elektroničke pošte. Više o predavanjima možete pročitati u nastavku:


Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se u lipnju održati 2 mjesečna predavanja jer u kolovozu neće biti predavanja zbog ljetne pauze. Termini predavanja su 7.6.2021. i 14.06.2021. s početkom u 17:30 sati, a pristupni podaci putem Zoom-a bit će dostavljeni naknadno. Više o predavanjima možete pročitati u nastavku:


Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se mjesečno predavanje u svibnju održati u ponedjeljak, 3.5.2021. s početkom u 17:30 sati, a pristupni podaci putem Zoom platforme, kao i detalji o predavanju, poslani su članovima.


Cijenjeni članovi ISACA CC,

 

sukladno članku 28. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, 28.2.2021. Upravni odbor u FINA-u je predao financijske izvještaje (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima te pripadne bilješke). Kako bismo raspravili o istima te predstavili sažeto prihode i rashode za 2020. te plan za 2021. godinu pozivamo vas na sjednicu skupštine koja će se održati u ponedjeljak, 12.4.2020. godine u 17:30h koristeći Zoom platformu.


Nastavno na raniji poziv na pripremne tečajeve za CISA i CRISC certifikate, želimo vas informirati da će se pripremni tečaj za CRISC certifikat održati u terminu od 10. do 12. ožujka 2021. godine.


Cijenjeni članovi ISACA CC,

 

želimo vas obavijestiti da ćemo u prosincu organizirati "edukacijski advent" - prva 3 ponedjeljka u prosincu ćemo održati po jedno predavanje u obliku video konferencije, kao i do sada, s početkom u 17:30 sati. Detalji o predavanjima poslani su mailom članovima. U nastavku pogledajte detalje o trećem predavanju.


Cijenjeni članovi ISACA CC,

 

želimo vas obavijestiti da ćemo u prosincu organizirati "edukacijski advent" - prva 3 ponedjeljka u prosincu ćemo održati po jedno predavanje u obliku video konferencije, kao i do sada, s početkom u 17:30 sati. Detalji o predavanjima poslani su mailom članovima. U nastavku pogledajte detalje o drugom predavanju.


Cijenjeni članovi ISACA CC,

i ovaj mjesec odlučili smo održati mjesečno predavanje u obliku video konferencije, u ponedjeljak, 9.11.2020. s početkom u 17:30 sati, a pristupni podaci za spajanje poslani su članovima ISACA CC.


Cijenjeni članovi ISACA CC,

 i ovaj mjesec odlučili smo održati mjesečno predavanje u obliku video konferencije, u ponedjeljak, 5.10.2020. s početkom u 17:30 sati, a pristupni podaci za spajanje poslani su članovima ISACA CC.


Cijenjeni članovi ISACA CC,

 i ovaj mjesec odlučili smo održati mjesečno predavanje u obliku video konferencije, u ponedjeljak, 7.9.2020. s početkom u 17:30 sati, a pristupni podaci za spajanje poslani su članovima ISACA CC.


Cijenjeni članovi ISACA CC,

 i ovaj mjesec odlučili smo održati mjesečno predavanje u obliku video konferencije, u ponedjeljak, 6.7.2020. s početkom u 17:30 sati, a pristupni podaci za spajanje poslani su članovima ISACA CC.


Ovaj mjesec odlučili smo održati mjesečno predavanje u nešto drukčijem obliku, putem Cisco Webex platforme.  Za spajanje na sastanak slijedite link, a pristupni podaci su poslani članovima putem elektroničke pošte.

Mjesečno predavanje održat će naš kolega Želimir Pećnik, a detaljnije informacije o predavanju možete pronaći u nastavku.


Cijenjeni članovi ISACA CC,

 sukladno članku 28. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija prošli petak Upravni odbor u FINA-u je predao financijske izvještaje (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima te pripadne bilješke) koje možete naći u prilogu.

Kako bismo raspravili o istima te predstavili sažeto prihode i rashode za 2019. te plan za 2020. godinu pozivamo vas na sjednicu skupštine koja će se održati u najkraćem mogućem roku sukladno statutu (15 dana od danas) u ponedjeljak, 16.3.2020. godine u 17:30h na redovitoj lokaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva (http://tinyurl.com/bydaryk) u Sivoj vijećnici.

 Dodatno ćemo u tom terminu imati i predavanje, a detalji se nalaze u tablici pri dnu ove poruke. Nastavno na ovu temu molimo sve zainteresirane da se jave za održavanje predavanja u ostalim slobodnim terminima koje za predavača nosi 5x više CPE bodova od samo slušanja istog. Naime, ove godine već nismo održali dva predavanja, što zbog zimskih praznika, što zbog manjka interesa za predavanja.


Cijenjeni članovi ISACA CC, iduće mjesečno predavanje će se održati u listopadu na temu 'eIDAS nove prilike', u ponedjeljak, 14.10.2019. s početkom u 17:30h na redovitoj lokaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva (http://tinyurl.com/bydaryk) u Sivoj vijećnici, a detalji se nalaze u nastavku.


Cijenjeni članovi ISACA CC, iduće mjesečno predavanje će se održati u rujnu (u kolovozu nema predavanja) na temu 'DevSecOps: Kako zapeći sigurnost u moderni razvoj softvera', u ponedjeljak, 2.9.2019. s početkom u 17:30h na redovitoj lokaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva (http://tinyurl.com/bydaryk) u Sivoj vijećnici, a detalji se nalaze u nastavku


Cijenjeni članovi ISACA CC, iduće mjesečno predavanje održat će se, u obliku rasprave na temu izazova implementacije GDPR regulative godinu dana nakon njenog stupanja na snagu, u ponedjeljak, 03.06.2019. s početkom u 17:30h na lokaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva (http://tinyurl.com/bydaryk) u Sivoj vijećnici, a detalji se nalaze u nastavku


Cijenjeni članovi ISACA CC, sljedeći ovogodišnji mjesečni sastanak ISACA CC održati će se u ponedjeljak, 06.05.2019. godine u 17:30h na temu „Privacy & Security Assesment Process in HT Group“. Prezentaciju će održati Mladen Prekrat i Neven Dujmović.


Cijenjeni članovi ISACA CC, sljedeći ovogodišnji mjesečni sastanak ISACA CC održati će se u ponedjeljak, 1.04.2018. godine u 17:30h na temu „Aplikacijska sigurnost i testiranje aplikacija“. Prezentaciju će održati dr.sc. Tonimir Kišasondi iz tvrtke Oru.


Tema sljedećeg mjesečnog sastanka (11.3.2018.) je okrugli stol o Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga i pripadna Uredba. Moderator okruglog stola će biti član Odbora g. Jurica Čular koji je od početka uključen u izradu zakonodavnog okvira temeljenogna NIS direktivi.

Okrugli stol će se ovaj put održati u Crnoj vijećnici (FER, zgrada D, -1, preko puta sanitarnog čvora, ispod sive vijećnice u kojoj se inače nalazimo) u 17:30.


 

Na prvom ovogodišnjem sastanku  11. veljače s početkom u 17:30 održati će se skupština Udruge na redovitoj lokaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva (http://tinyurl.com/bydaryku Sivoj vijećnici.


Određen je datum ovogodišnjeg Božićnog domjenka! Prijavite se i vidimo se!


Globalna ISACA SheLeadsTech inicijativa (https://sheleadstech.isaca.org/) pokrenuta je s ciljem povećanja zastupljenosti žena u vodećim i ekspertnim ulogama u IT industriji. U sklopu SheLeadsTech inicijative, hrvatski ISACA ogranak organizira prvu besplatnu radionicu za sve članice.

Radionica za temu upravljanja promjenama i prihvaćanja novih izazova održati će se u četvrtak 22.11.2018. u prostorijama HUB385, Petračićeva ulica br.6, od 9:00 do 14:00 sati. Radionicu će voditi gđa. Lana Horak Pajić, psihologinja s dugogodišnjim iskustvom u razvoju ljudskih potencijala.

Prijaviti se možete do 16.11.2018. na sljedećem linku 

 

Radujemo se Vašem dolasku,

ISACA CC


Cijenjeni članovi ISACA CC, sljedeći ovogodišnji mjesečni sastanak ISACA CC održati će se u ponedjeljak, 5.11.2018. godine u 17:30h na temu „Sigurnost IoT“. Prezentaciju će održati g. Orlan Mirković iz Ericsson Nikole Tesle.


Sukladno najavama, sljedeći ovogodišnji mjesečni sastanak ISACA CC održati će se u ponedjeljak, 1.10.2018. godine u 17:30h na temu „Upravljanje logovima i eventima u IT sustavu“. Prezentaciju će održati g. Nebojša Mitrić i g.Ante Baković iz InterNET-a.


Ovaj mjesec će kolega Alen Beganović, iz Ethernaut Information Technologies-a, biti moderator okruglog stola na temu PSD2.

Okrugli stol održat će se na poznatom mjestu (FER, Crna vijećnica) u ponedjeljak 10.09.2018. u 17:30


Sukladno najavama, sljedeći ovogodišnji mjesečni sastanak ISACA CC održati će se u ponedjeljak, 2.7.2018. godine u 17:30h na temu „Zaštita podataka u realnom vremenu“. Prezentaciju će održati g. Vedran Zulin.


Sukladno najavama, sljedeći ovogodišnji mjesečni sastanak ISACA CC održati će se u ponedjeljak, 4.6.2018. godine u 17:30h na temu „Risk management in projects (Upravljanje rizicima u projektima)“. Prezentaciju će održati g. Tonći Kaleb.


Sukladno najavama, sljedeći ovogodišnji mjesečni sastanak ISACA CC održati će se u ponedjeljak, 14.5.2018. godine u 17:30h na temu „Penetration testing and beyond“. Prezentaciju će održati g. Vlatko Košturjak.


U organizaciji ISACA CC, u petak 20.04.2018. (petak) se održala konferencija s temom: "Omnipotent computing: our friend or foe".


Sukladno najavama, sljedeći ovogodišnji mjesečni sastanak ISACA CC održati će se u ponedjeljak, 9.4.2018. godine u 17:30h na temu „Interni mehanizmi programa sqlmap“. Prezentaciju će održati g. Miroslav Štampar.


U organizaciji ISACA CC, u petak 20.04.2018. (petak) će se održati konferencija s temom: "Omnipotent computing: our friend or foe"...


Sukladno najavama, sljedeći ovogodišnji mjesečni sastanak ISACA CC održati će se u ponedjeljak, 5.2.2018. godine u 17:30h na temu Code & Coding practice review - HOW TO: Case study. Prezentaciju će održati g. Andro Galinović.


Tema sljedećeg mjesečnog sastanka (5.3.2018.) je okrugli stol o GDPR-u - novoj uredbi koja u potpunosti stupa na snagu 25.5.2018. Moderator okruglog stola će biti članica Odbora gđa Jasna Strmečki.

Okrugli stol će se ovaj put održati u Crnoj vijećnici (FER, zgrada D, -1, preko puta sanitarnog čvora, ispod sive vijećnice u kojoj se inače nalazimo) u 17:30.


Sukladno najavama, sljedeći ovogodišnji mjesečni sastanak ISACA CC održati će se u ponedjeljak, 8.1.2018. godine u 17:30h na temu Utjecaj razvojnih trendova u informacijskoj sigurnosti na upravljanje poslovnim kontinuitetom. Prezentaciju će održati g. Goran Banjanin.


Sukladno najavama, sljedeći ovogodišnji mjesečni sastanak ISACA CC održati će se u ponedjeljak, 4.12.2017. godine u 17:30h na temu Why Business Continuity Management Requires Expert Program Management. Prezentaciju će održati g. Goran Banjanin.


Na skupštini Udruge održanoj 14. rujna 2015. promijenjen je naziv Udruge te je usvojen novi Statut.


Odgovori na često postavljana pitanja (FAQ - Frequently Asked Questions)


Upravljanje rizicima informacijske sigurnosti središnji je dio sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001. Upravljanje aspektima okoliša, koje zahtijeva norma ISO 14001, također je upravljanje rizicima, no onima koji se odnose na okoliš. Nacrt nove revizije norme ISO 9001, planiran za objavljivanje u 2015. godini, predlaže značajne promjene sustava upravljanja kvalitetom tako da će osnova biti upravljanje rizicima. Ovaj rad razmatra mogućnosti jedinstvenog upravljanja rizicima u integriranim sustavima upravljanja koji povezuju sve tri spomenute norme. Također se pokazuje primjer alata prikladnog za ovu namjenu.

Članak

Autor objave: Dragutin Vuković, Dalibor Uremović


4. ožujka 2015. u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, u organizaciji ISACA Croatia Chaptera g. Ramses Gallego održan je cjelodnevni seminar pod nazivom “The future of NOW”.


Sukladno rezultatima ankete članova, od početak 2015. mjesečni sastanci započinjat će u 17:30.


Izvješće izrađeno u suradnji ISACA-e i društva Protiviti.


Kako bi se svi trgovci, banke, pružatelji kartičnih usluga i sve ostale zainteresirane strane bolje pripremili na novosti koje donosi slijedeća verzija PCI DSS standarda, vijeće „mudraca“ je izdalo smjernice o tome nas sve očekuje od studenog ove godine. Donosimo kratak pregled promjena.

Članak

Autor objave: Dalibor Uremović


Ovo je za mnoge informatičke djelatnike omražena aktivnost što nije ni čudno, jer je njen rezultat uvijek skup loših stvari, prljavog veša, nerada, greški i sličnih produkata kojima nije mjesto u učinkovitom upravljanju informacijskim sustavom. A opet, bez nje ni nema učinkovitog upravljanja. Glavni cilj ovog članka je sprati gorak okus pri spomenu naziva revizije informacijskih sustava!

Članak

Autor objave: Dalibor Uremović


Prijavite se!


Ova grupa se ne prikazuje i služi samo da se na nju "linkaju" članci koji će se vidjeti na naslovnici u rubrici vijesti